Neúspěšné ukončení studia

Studium se řádně ukončuje úspěšným absolvováním příslušného programu, tedy úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky nebo složením státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce. Jakýkoli jiný způsob ukončení studia je neúspěšný a nevede k získání příslušného titulu.

Studium může být předčasně ukončeno ze strany studenta, nebo ze strany univerzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info