Co je zanechání studia?

Zanechání studia je jediným dobrovolným způsobem ukončení studia ze strany studenta. Pokud se rozhodnete ve svém studiu dále nepokračovat, oznamte to co nejdříve na studijním oddělení fakulty prostřednictvím Oznámení o zanechání studia.