Kdy mi hrozí vyloučení ze studia?

Ze studia bude vyloučen student, který byl ke studiu přijat v důsledku svého podvodného jednání (§67 ZVŠ).

Dalším možným důvodem pro vyloučení ze studia je disciplinární přestupek, kterým je zejména:

  • jakákoli forma podvádění, opisování či napovídání u zkoušek apod.,
  • vydávání cizí práce nebo její části za práci vlastní (plagiátorství),
  • porušení pravidel při užívání univerzitní počítačové sítě,
  • užívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek v prostorách MU,
  • případné další porušení povinností, pravidel nebo zákazů vydaných pověřeným orgánem univerzity či fakulty.

Jak se rozhoduje o trestu za disciplinární přestupek?

Disciplinární přestupek a možnosti jeho potrestání jsou definovány v §64–67 ZVŠ a každá z fakult má vlastní disciplinární řád, ve kterém upravuje podmínky disciplinárního řízení na této konkrétní fakultě.

O potrestání studenta rozhoduje vždy disciplinární komise fakulty. Komise má 4 nebo 6 členů, z nichž polovinu tvoří zástupci studentů. V méně závažných případech může komise udělit studentovi napomenutí nebo rozhodnout o podmínečném vyloučení ze studia.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info