Kdo jsou naši psychologové?

Mgr. Adéla Jelínková

Absolvovala magisterský program Psychologie s profilací klinická psychologie a psychoterapie na Fakultě sociálních studií v Brně. Je frekventantkou psychoterapeutického Výcviku v postmoderně organizovaného centrem Gaudia. Působí již šestým rokem v oblasti personalistiky jako HR specialista a HR konzultant. Zároveň se věnuje psychoterapii ve své soukromé praxi, při práci s klientem staví na vzájemné důvěře a otevřenosti. Expertem na život klienta je podle Adély klient sám a terapeut se snaží do jeho příběhu proniknout a prozkoumávat jej společně s ním.

Mgr. Ludmila Dudášová (dříve Kašpárková)

Nyní dokončuje doktorské studium psychologie na FSS MUNI. Absolvovala specializační kurz pro práci ve zdravotnictví, kde se čtyři roky věnovala lidem trpícím poruchami nálady, úzkostmi a psychotickým onemocněním. Ráda kombinuje spolupráci s různými "druhy" klientů. Aktuálně kromě práce v poradenském centru MUNI pracuje jako školní psycholožka a má malou soukromou praxi. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v krátké terapii zaměřené na řešení, k práci využívá také terapeutické karty. Ve volném čase je ráda s rodinou a přáteli, mezi její zájmy patří cyklistika, fitbox a šití.
She offers psychological consultations in English.
Elle offre des consultations psychologiques en français.  

Mgr. Tereza Hranošová

Vystudovala psychologii na FSS Masarykovy univerzity. Pracuje jako školní psycholožka na ZŠ, má vlastní psychoterapeutickou praxi a spolupracuje se Sdružením Práh. Jejím zaměřením je systemická psychoterapie, k práci využívá také terapeutické karty nebo terapeutické pískoviště Sandplay. Ráda jezdí na koni, cvičí pilates, cestuje a peče.

Mgr. Veronika Křepská

Vystudovala psychologii na FSS Masarykovy univerzity. Kromě psychologického poradenství pro studenty MU působí ve vlastní psychoterapeutické praxi. V Poradenském centru je také koordinátorkou psychologického poradenství.
Jejím zaměřením je kognitivně-behaviorální terapie (KBT), mimo to ale pracuje také s terapeutickým pískovištěm sandplay a s imaginativními technikami. Nejčastěji se ve své praxi setkává se studenty a s mladými dospělými. Témata, na které se zaměřuje především, jsou úzkostné obtíže všeho druhu, fobie, organizace času, time management a prokrastinace. 
Mezi její zájmy patří gastronomie, cestování a kreativní činnosti.


Mgr. Marek Nečas

Vystudoval jednooborovou psychologii na FF MU v Brně. Individuálnímu poradenství a psychoterapii se věnuje od roku 2000. Absolvoval dynamicky zaměřený výcvik SUR (2002), výcvik v Gestalt terapii (2011) a v koučinku (TASC; 2013). Od roku 2014 působí jako lektor v psychoterapeutickém výcviku Gestalt Studia, je členem České asociace pro psychoterapii (ČAP). V rámci své praxe má dlouholeté zkušenosti mimo jiné s tématy jako jsou např. úzkosti, panické reakce, depresivní nálady a stavy, závislosti a problémy s nadměrným užíváním látek (alkohol, drogy), prokrastinace, efektivní učení, sebemotivace. Mimo oblast poradenství a psychoterapie pracuje jako HR konzultant. Svůj volný čas rád tráví cestováním, s rodinou, focením, vysokohorskou turistikou a běháním.

Mgr. Martina Pourová

Vystudovala psychologii na FSS Masarykovy univerzity. Kromě psychologického poradenství pro studenty MU pracuje v doléčovacím centru pro lidi se závislostí. Ve své praxi se tak nejčastěji setkává s klienty, kteří chtějí pracovat na svém sebevědomí, vnímání sebe sama, nejistotě v mezilidských vztazích či ve škole. Je frekventantkou dlouhodobého výcvikového programu České společnosti pro analytickou psychologii. Absolvovala Systematický dvouletý kurz v arteterapii a artefiletice. Ve své práci využívá kreativní techniky, kresbu, imaginace a pracuje se sny. Psychoterapii se věnuje také výzkumně v rámci doktorského studia na FSS MU.

Mgr. Anna Putnová

Studium psychologie absolvovala v roce 2016 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Působí jako psycholožka ve zdravotnictví v rámci ambulance klinické psychologie pro děti a dospělé a také na Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Věnuje se psychoterapii, krizové intervenci a psychodiagnostice. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v integrativní skupinové terapii ve Skálově institutu v Praze. Ve své práci se zaměřuje na individuální a rodinnou terapii. V psychoterapii a poradenství zastává integrativní přístup, kdy používá různé metody dle aktuální situace a potřeb klienta. Psychologické poradenství a terapii poskytuje i v rámci soukromé praxe.

She offers psychological consultations in English.

Mgr. Stanislav Svačinka

Absolvoval magisterský program Psychologie na Fakultě sociálních studií v Brně.
Je frekventantem psychoterapeutického výcviku v krátké terapii zaměřené na řešení. Má zkušenost s prací v online psychologické poradně. Ve své práci bere terapii jako něco, co vzniká až ve spolupráci klienta a terapeuta a při čem neobjevujeme hotová řešení, ale tvoříme nová a vlastní.
V současnosti je doktorandem v programu Klinická psychologie a psychoterapie, ve svém výzkumu se zabývá účinností psychoterapie a tím, co konkrétně v terapii pomáhá ve změně.

Mgr. Marie Szopová

Vystudovala psychologii na FSS Masarykovy univerzity. V Poradenském centru působí jako manažerka a psycholožka. Setkává se tak s různorodými obtížemi klientů jako jsou například studijní potíže, úzkosti, odkládání povinností, nejistota v sociálním kontaktu a další. Má za sebou výcvik v kompletní krizové intervenci a jejím zaměřením v terapii je systemický přístup. Mezi její zájmy patří četba, cestování, zdravý životní styl a pečení.

Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D.

Vystudoval navazující magisterské studium, obor psychologie a postgraduální studium, obor sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Výzkumně se věnuje vztahu psychoterapie a sociální práce a také vztahu pomáhajících oborů a náboženství. Absolvoval sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR. V současné době přednáší na FSS předměty Sebeřízení a time management, Aplikace psychologie pro sociální práci a Sociální práce s lidmi s psychózou. Zabývá se psychodynamickou psychoterapií, nácvikem relaxací, sebeřízením, terapií prokrastinace, trémy a úzkostí.

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Kromě spolupráce s Poradenským centrem pro studenty MU má vlastní psychoterapeutickou praxi a působí jako vedoucí psycholog CETERAS – Centra terapeutických služeb, z. s. v Brně. Absolvovala terapeutický výcvik ve strategické, krátké, komunikační a na řešení orientované psychoterapii, hypnoterapii a řadě dalších. Působí také jako supervizorka a lektorka v psychoterapeutickém a koučovacím výcviku. Je řádnou členkou České asociace pro psychoterapii.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info