Kdo jsou naši psychologové?

Mgr. Ludmila Dudášová

Nyní dokončuje doktorské studium psychologie na FSS MUNI. Absolvovala specializační kurz pro práci ve zdravotnictví, kde se čtyři roky věnovala lidem trpícím poruchami nálady, úzkostmi a psychotickým onemocněním. Ráda kombinuje spolupráci s různými "druhy" klientů. Aktuálně kromě práce v poradenském centru MUNI pracuje jako školní psycholožka a má malou soukromou praxi. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v krátké terapii zaměřené na řešení, k práci využívá také terapeutické karty. Ve volném čase je ráda s rodinou a přáteli, mezi její zájmy patří cyklistika, fitbox a šití.
She offers psychological consultations in English.
Elle offre des consultations psychologiques en français.  

Mgr. Adéla Jelínková

Absolvovala magisterský program Psychologie s profilací klinická psychologie a psychoterapie na Fakultě sociálních studií v Brně. Je frekventantkou psychoterapeutického Výcviku v postmoderně organizovaného centrem Gaudia. Působí již šestým rokem v oblasti personalistiky jako HR specialista a HR konzultant. Zároveň se věnuje psychoterapii ve své soukromé praxi, při práci s klientem staví na vzájemné důvěře a otevřenosti. Expertem na život klienta je podle Adély klient sám a terapeut se snaží do jeho příběhu proniknout a prozkoumávat jej společně s ním.

Mgr. Marek Nečas

Vystudoval jednooborovou psychologii na FF MU v Brně. Individuálnímu poradenství a psychoterapii se věnuje od roku 2000. Absolvoval dynamicky zaměřený výcvik SUR (2002), výcvik v Gestalt terapii (2011) a v koučinku (TASC; 2013). Od roku 2014 působí jako lektor v psychoterapeutickém výcviku Gestalt Studia, je členem České asociace pro psychoterapii (ČAP). V rámci své praxe má dlouholeté zkušenosti mimo jiné s tématy jako jsou např. úzkosti, panické reakce, depresivní nálady a stavy, závislosti a problémy s nadměrným užíváním látek (alkohol, drogy), prokrastinace, efektivní učení, sebemotivace. Mimo oblast poradenství a psychoterapie pracuje jako HR konzultant. Svůj volný čas rád tráví cestováním, s rodinou, focením, vysokohorskou turistikou a běháním.

Mgr. et Mgr. Markéta Nekužová

Vystudovala psychologii na FSS MU a historii a religionistiku na FF MU. Několik let pracovala v oblasti personalistiky jako HR konzultant, nyní působí jako školní psycholožka. Jejím zaměřením je kognitivně behaviorální terapie (KBT), ale ve své práci využívá také kreativní a imaginativní techniky a terapeutické pískoviště. Často pracuje s tématy různých úzkostí, prokrastinace, time managementu a organizace času, nácvikem relaxací. Ráda chodí po horách, cestuje, čte a peče.

Mgr. Martina Pourová

Vystudovala psychologii na FSS Masarykovy univerzity. Kromě psychologického poradenství pro studenty MU pracuje v doléčovacím centru pro lidi se závislostí. Ve své praxi se tak nejčastěji setkává s klienty, kteří chtějí pracovat na svém sebevědomí, vnímání sebe sama, nejistotě v mezilidských vztazích či ve škole. Je frekventantkou dlouhodobého výcvikového programu České společnosti pro analytickou psychologii. Absolvovala Systematický dvouletý kurz v arteterapii a artefiletice. Ve své práci využívá kreativní techniky, kresbu, imaginace a pracuje se sny. Psychoterapii se věnuje také výzkumně v rámci doktorského studia na FSS MU.

Mgr. Anna Putnová

Studium psychologie absolvovala v roce 2016 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Působí jako psycholožka ve zdravotnictví v rámci ambulance klinické psychologie pro děti a dospělé a také na Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Věnuje se psychoterapii, krizové intervenci a psychodiagnostice. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v integrativní skupinové terapii ve Skálově institutu v Praze. Ve své práci se zaměřuje na individuální a rodinnou terapii. V psychoterapii a poradenství zastává integrativní přístup, kdy používá různé metody dle aktuální situace a potřeb klienta.

She offers psychological consultations in English.

Mgr. Stanislav Svačinka

Absolvoval magisterský program Psychologie na Fakultě sociálních studií v Brně.
Je frekventantem psychoterapeutického výcviku v krátké terapii zaměřené na řešení. Má zkušenost s prací v online psychologické poradně. Ve své práci bere terapii jako něco, co vzniká až ve spolupráci klienta a terapeuta a při čem neobjevujeme hotová řešení, ale tvoříme nová a vlastní.
V současnosti je doktorandem v programu Klinická psychologie a psychoterapie, ve svém výzkumu se zabývá účinností psychoterapie a tím, co konkrétně v terapii pomáhá ve změně.

Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D.

Vystudoval navazující magisterské studium, obor psychologie a postgraduální studium, obor sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Výzkumně se věnuje vztahu psychoterapie a sociální práce a také vztahu pomáhajících oborů a náboženství. Absolvoval sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR. V současné době přednáší na FSS předměty Sebeřízení a time management, Aplikace psychologie pro sociální práci a Sociální práce s lidmi s psychózou. Zabývá se psychodynamickou psychoterapií, nácvikem relaxací, sebeřízením, terapií prokrastinace, trémy a úzkostí.

Mgr. Marie Velebová

Vystudovala psychologii na FSS Masarykovy univerzity. V Poradenském centru působí jako manažerka a psycholožka. Setkává se tak s různorodými obtížemi klientů jako jsou například studijní potíže, úzkosti, odkládání povinností, nejistota v sociálním kontaktu a další. Má za sebou výcvik v kompletní krizové intervenci a jejím zaměřením v terapii je systemický přístup. Mezi její zájmy patří četba, cestování, zdravý životní styl a pečení.

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Kromě spolupráce s Poradenským centrem pro studenty MU má vlastní psychoterapeutickou praxi a působí jako vedoucí psycholog CETERAS – Centra terapeutických služeb, z. s. v Brně. Absolvovala terapeutický výcvik ve strategické, krátké, komunikační a na řešení orientované psychoterapii, hypnoterapii a řadě dalších. Působí také jako supervizorka a lektorka v psychoterapeutickém a koučovacím výcviku. Je řádnou členkou České asociace pro psychoterapii.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Zeptejte se nás. Jsme jedno ucho


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info