Sexuální obtěžování

Setkali jste se s nevhodným chováním sexuální povahy jako oběť či jako svědek a nejste si jisti, jak s celou věcí naložit? Níže přinášíme několik doporučení, jak můžete postupovat, včetně kontaktů, na které je možné se obrátit.

Sexuální obtěžování je velice závažná forma nevhodného chování a na půdě Masarykovy univerzity není tolerována. Nepřijatelnost sexuálního obtěžování na Masarykově univerzitě upravují kromě platné legislativy také tyto dokumenty:

Disciplinární řád (závazný pro studenty) ve znění aktuálním pro jednotlivé fakultyplatném od 1. 9. 2022 pro celou univerzitu,
Etický kodex (závazný pro zaměstnance),
a dále Pracovní řád MU (závazný předpis pro zaměstnance s vymahatelnými dopady v pracovněprávní rovině).

Řešení případů sexuálního obtěžování na půdě MU upravuje metodika

Stanovisko rektora Masarykovy univerzity k problematice sexuálního obtěžování si můžete přečíst zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info