Jaká stipendia vyzdvihují samotné fakulty?

Jak to se stipendii chodí na samotných fakultách? Například na Přírodovědecké fakultě jsou studenti odměňováni stipendii mimo jiné za pomoc s prezentací fakulty a za výborné výsledky ve výzkumu. Fakulta sociálních studií má do konce srpna 2018 také vypsaný stipendijní program pro studující rodiče (vizte zde). Zuzana Mikulášová, vedoucí SO ESF, zase doporučuje Prospěchové stipendium, na které by při splnění podmínek měli nárok studenti až do studijního průměru 1,3. Dále Zuzana Mikulášová doporučuje stipendium na podporu projektu závěrečné práce, o které mohou požádat hlavně studenti píšící diplomovou práci.

Na Právnické fakultě podporují díky stipendiím krátkodobé zahraniční i tuzemské studijní pobyty. „Stipendium zpravidla odpovídá účastnickému poplatku, s přihlédnutím k významu studijního pobytu může být stipendium dále zvýšeno o účelné vynaložené náklady až do maximální výše stipendia pro jednoho studenta 30 000 Kč v jednom kalendářním roce. Ze zpětných vazeb studentů, kteří vycestovali na letní školy, víme, že byli často jedinými účastníky, kteří měli veškeré náklady pokryty ze stipendia,“ říká Jaroslav Pavliňák, vedoucí studijního oddělení Právnické fakulty.

Lékařská fakulta kromě běžných stipendií nabízí také různé formy prospěchového stipendia, a to Stipendijní program pro podporu studentů v programu s rozšířenou vědeckou přípravou (P-PooL) / 1 a 2. „Obě tato stipendia za určitých podmínek podporují vědeckou činnost studentů Všeobecného lékařství, kteří si v první ročníku zvolili účast v programu s rozšířenou vědeckou přípravou tzv. P-PooL. Ve vědecké činnosti jsou podporováni také studenti vyšších ročníků, kteří mají ambice na zvládnutí prestižní zkoušky USMLE Step 1 nebo Step 2. Po úspěšném absolvování zkoušky jsou studentovi hrazeny náklady až do výše 30 000 Kč,“ vysvětluje Jana Pazourková ze studijního oddělení Lékařské fakulty.

Vlastní zkušenost: Pavla Fryštáková, studentka učitelství angličtiny a francouzštiny
„Minulý semestr jsem si požádala o stipendium na podporu mobility v rámci programu Erasmus+ a tento semestr jsem tedy vyjela studovat do Anglie. O stipendiu jsem se dozvěděla z více zdrojů – poprvé na schůzce pro studenty vyjíždějící na Erasmus, poté bylo jednoduché stipendium dohledat na stránkách fakulty. Podruhé jsem o tomto stipendiu slyšela od spolužačky, která mě na něj upozornila, protože údajně o možnosti čerpat toto stipendium mnoho studentů neví. Pak bylo třeba vyplnit žádost o stipendium, nechat ji podepsat koordinátorem Erasmu v rámci katedry, přinést oboustranně podepsaný Learning agreement a akceptační dopis z hostující univerzity, zaevidovat studijní pobyt v ISu a přinést všechny dokumenty na studijní oddělení. Teď jsem se stipendiem velmi spokojená, protože získaná částka je při pobytu v zahraničí velmi nápomocná.“

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info