Jste cizinec ze země mimo OECD a studujete na MU v českém studijním programu?

Stipendium na podporu studia nadaných studentů z rozvojových zemí a ze zemí, které procházejí procesem společenské a ekonomické transformace, je určeno studentům, kteří jsou přijati k řádnému dennímu studiu v českém jazyce na Masarykově univerzitě.

Student, který žádá o toto stipendium, musí pocházet ze země mimo OECD, nesmí překročit standardní dobu studia a nesmí být žadatelem či držitelem vládního stipendia MŠMT ČR.

Výše stipendia je 6.000 korun měsíčně. Žádosti o stipendia budou posuzovat jednotlivé fakulty (zpravidla zaměstnanci oddělení starající se o zahraniční studenty) podle těchto kritérií:

  • bakalářské a magisterské studium: dosavadní výsledky studia (ve výjimečných a odůvodněných případech i jiná doporučení)
  • doktorské studium: studijní aktivita žadatele, doložená vyjádřením školitele (např. vědecká publikační činnost, účast na zahraničních konferencích, reprezentace školy, podíl na organizaci univerzitních akcí apod.). Vyjádření (doporučení) školitele budou dodána společně s vyplněnou žádostí o udělení stipendia.

Žádost o stipendium se podává prostřednictvím Informačního systému (IS OIS) Centra zahraniční spolupráce MU na adrese https://isois.ois.muni.cz/application-outgoing/index.php. Pro výplatu stipendia je nutné uvést v Informačním systému MU (IS MU) číslo běžného účtu, který je založen v českých korunách u některé z bank v ČR. 

Končené rozhodnutí o přidělení či nepřidělení stipendia je v kompetenci prorektora pro internacionalizaci Masarykovy univerzity.