Tvoříte? Zkoumáte? Inovujete? Chcete publikovat?

Získejte Stipendium na podporu tvůrčí činnosti za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo jiné tvůrčí výsledky nebo na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost. O podpoře tvůrčí činnosti se více dozvíte přímo na fakultách a to na studijním oddělení nebo na oddělení pro vědu a výzkum, příp. oddělení pro doktorské studium.

V rámci tvůrčích stipendií jsou dále vynikajícím studentům magisterských studijních programů udělovány granty Programu rektora na výzkum související s jejich diplomovou prací. O podporu vynikajících diplomových prací mohou studenti soutěžit v rámci Grantové agentury MU. Soutěž je vyhlašována každoročně na podzim a rozděluje se 1 mil. Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt je 60 tisíc Kč.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info