Tvoříte? Zkoumáte? Inovujete? Chcete publikovat?

Získejte Stipendium na podporu tvůrčí činnosti za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo jiné tvůrčí výsledky nebo na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost. O podpoře tvůrčí činnosti se více dozvíte přímo na fakultách a to na studijním oddělení nebo na oddělení pro vědu a výzkum, příp. oddělení pro doktorské studium.

V rámci tvůrčích stipendií jsou dále vynikajícím studentům magisterských studijních programů udělovány granty Programu rektora na výzkum související s jejich diplomovou prací. O podporu vynikajících diplomových prací mohou studenti soutěžit v rámci Grantové agentury MU. Soutěž je vyhlašována každoročně na podzim a rozděluje se 1 mil. Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt je 60 tisíc Kč.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info