Informace o studentském spolku

BRAK (Brněnský analytický kroužek)

Spolek je možné kontaktovat e-mailem na adrese info@ibrak.cz nebo prostřednictvím facebookových stránek spolku https://www.facebook.com/ibrak.cz.

BRAK z. s. je dobrovolný nezávislý spolek, který je určen pro všechny mající zájem o současnou filosofii, o reflexi aktuálních společenských témat, o občanskou společnost, její aktivní podporu a rozvoj.

Účelem spolku je:
filosofická reflexe vybraných společenských a vědeckých témat,
podpora nezávislé filosofické tvorby, vydávání, redigování, nákup a prodej tvorby členů sdružení, případně příznivců sdružení,
aktivní podpora současné filosofie a občanské společnosti prostřednictvím veřejných přednášek a diskuse,
prosazování svobodné diskuse jako základu vědy, vzdělanosti a občanské společnosti.