Informace o studentském spolku

Brněnský etnologický spolek

Spolek sdružuje bakalářské, magisterské i doktorské studenty etnologie, vědecké odborníky i přátele oboru z řad odborné i laické veřejnosti. Spolek vznikl z potřeby popularizovat, diskutovat a kriticky reflektovat klíčové fenomény etnologie. Jeho cílem je ustavovat prostor pro sdílení a produkci kritického myšlení i vzájemných mezilidských vazeb.