Informace o studentském spolku

Česká asociace studentů psychologie

Dobrovolná nezisková asociace studentů psychologie působící na území České republiky se orientuje na podporu komunikace a spolupráce mezi studenty psychologie, rozvoj aktivit studentů směřujících k široké veřejnosti, spolupráci s profesními organizacemi a propagaci psychologie.