Spolky a kluby na Fakultě sociálních studií

Studex.tv

Okrašlovací spolek Katedry environmentálních studií

Anonymní antropologové

Dětský koutek FSS MU

Ďivadlo aktivních (a)sociálů (ĎAS)

Studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu (IIPS)

Sociologické nástupiště

Security Outlines

Prosím Už Dost (P.U.D.)

MuniMUN

Halas

Global Politics

Gender centrum

Be International

Zvol si info

Fakescape

Metodologický a statistický tutoring