Filozofická fakulta

Podpora spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů FF MU

Také Filozofická fakulta Masarykovy univerzity podporuje svými stipendijními programy spolkovou a kulturní činnost. Jedním z takových programů je právě Podpora spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů FF MU. Stipendijní prostředky jsou udělovány studentům, kteří výrazně přispívají k rozvoji spolkového života na fakultě a celé Masarykově univerzitě. Za takové aktivity se považují například organizace přednášek, diskuzí, výstav, koncertů, divadelních představení či vydávání časopisů.

Program je vyhlášen na dobu neurčitou. O udělení stipendia rozhoduje Stipendijní komise Akademického senátu Filozofické fakulty MU na základě návrhu ze strany žadatele. Vyhodnocování žádostí probíhá dvakrát za rok, a to vždy v únoru a září.

Další aktivity, které fakulta aktivně podporuje:

  1. Účast vybraných studentů na vysoce odborných praktických stážích u komerčních subjektů
  2. Spolupráce na fakultní mutaci brožury Prvákoviny
  3. Odměňování studentů, kteří se umístí na předních příčkách celostátních soutěží
  4. Další aktivity hodné zřetele

Více informací naleznete na stránkách fakulty.