Informace o studentském spolku

Historia Europeana

Kontaktní osoba:
Lenka Pokorná Korytarová
email: korytarova@phil.muni.cz

Spolek vznikl na jaře 2011 a je otevřen všem studentům i akademickým pracovníkům, kteří se věnují moderním evropským dějinám. Pod záštitou Historického ústavu FF MU jeho členové zorganizovali tři ročníky mezinárodní doktorandské konference Promýšlet Evropu dvacátého století.