Informace o studentském spolku

Horizonty teatrologie

Studentský spolek zaměřený na organizaci veřejných přednášek z teatrologie a příbuzných oborů. Spolek si vzal za cíl aktivizovat studenty oboru divadelní vědy (i jiných), šířit nejnovější poznatky v oblasti teatrologie a dalších oborů s divadlem spojených a v neposlední řadě také propagovat tyto obory včetně nejnovějšího výzkumu.