Informace o studentském spolku

Inflow

E-zin Inflow.cz vznikl z iniciativy studentů a pedagogů Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU se záměrem vytvořit kvalitní, a přitom dynamické odborné periodikum pro oblast informační vědy a knihovnictví.