Informace o studentském spolku

Jazykovědný spolek (JaSp)

JaSp byl založen 2. října 2013. Jedná se o sdružení studentů nadšených pro jazyk. Členem JaSpu neboli JaSpovcem se může stát každý student sdílející tuto vášeň, stačí nám napsat e- mail. Naším hlavním cílem je popularizace vědy o jazyce; pořádáme veřejné přednášky o současném stavu jazykovědy nad rámec výuky. Neomezujeme se však jen na čistě lingvistická témata, nýbrž otevíráme prostor pro mezioborovou diskusi (lingvistika :: biologie, lingvistika :: psychologie, lingvistika :: filosofie atd.). Přednášeli u nás odborníci z Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Karlovy a Pražského lingvistického kroužku (PLK); dále hosté z Maďarska, Velké Británie, Francie, Německa, Itálie a Japonska. Program zveřejňujeme na facebooku, ale můžete se přihlásit i k newsletteru, pak na náš e-mail napište CHCU. Nedílnou součástí JaSpu jsou sušenky.