Informace o studentském spolku

Kurs psaní (Schreibkurs)

Spolek Schreibkurs vznikl v rámci příprav a propagace jednotlivých přednášek projektu Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek. Členové spolku tak měli možnost získat vlastní zkušenosti s mediální prací, výsledkem jejich úsilí jsou nejen webové stránky, ale i vícero článků zveřejněných v německy psaných novinách Landeszeitung.