Pedagogická fakulta

Reprezentace fakulty a univerzity

Rozšířenou formou stipendia je finanční podpora v případě reprezentace fakulty či celé Masarykovy univerzity. Účelem stipendijního programu je podpora studentů, kteří na základě své činnosti reprezentují fakultu a Masarykovu univerzitu v různých oblastech (např. hudební vystoupení, realizace výstav, účast na literárních soutěžích či sportovních akcích). Smyslem tohoto programu je motivovat studenty k rozvoji aktivit s cílem přispět na částečné pokrytí jejich nákladů spojených s danou aktivitou a ocenit je za reprezentaci fakulty či MU. Stipendium je jednorázové.

Podpora studijních pobytů

Stipendijní program bývá obvykle vypisován pro širší okruh fakult a na každé fakultě se podmínky udělování a okruh osob liší. Smyslem stipendijního programu vyhlašovaného pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity je podpora účasti studentů na zahraničních nebo domácích vzdělávacích akcích či stážích v institucích vztahujících se výhradně k obsahu studia (případně projektu, výzkumnému záměru, grantu apod.). Stipendium tak umožňuje studentům kontakt s experty na studovanou problematiku, seznámení se s posláním výzkumné či vzdělávací instituce nebo umožňuje seznámení se se systémem vzdělávání konkrétní země. Stipendium je jednorázové.

Výše stipendia:

  • V rámci domácích pobytů lze udělit stipendium ve výši 5 000 Kč pro jednoho studenta.
  • V rámci zahraničních pobytů do výše 10 000 Kč pro jednoho studenta, výjimečně 30 000 Kč, pokud je pobyt delší (standardně tři měsíce).

Bližší informace o stipendijních programech vypisovaných na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity najdete na webu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info