Informace o studentském spolku

Pedagogika Brno

Pedagogika Brno je spolek Masarykovy univerzity sdružující studenty, absolventy a vyučující z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty. Naším hlavním cílem je pravidelně seznamovat veřejnost s děním v pedagogice a společně s tím propagovat pedagogické vědy a činnost ÚPV. To činíme zejména spravováním webových stránek pedagogika-brno.cz - zde publikujeme články zaměřené na aktuální pedagogické dění (recenze, reportáže, rozhovory, aktuality apod.). Také se jako spolek účastníme veřejných akcí a každý semestr pořádáme neformální setkání určené příznivcům našeho ústavu. Mimo to se zaměřujeme i na samotné studenty ÚPV, které informujeme o tom, jak nejlépe využít všech možností, které jim studium nabízí.

Pedagogika Brno is a club for students, graduates and teachers from The Department of Educational Sciences at the Faculty of Arts. Our main goal is to regularly inform the public with up-to-date news in the field of education. Along with that, we also promote pedagogy and our department. We use our website pedagogika-brno.cz to publish articles like reviews, reports, interviews and newsflash. We also attend public events and organize casual meetings for students and teachers from our department. We also try to inform students about options they have during their study.