Informace o studentském spolku

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Katedra hudební výchovy
Poříčí 31
603 00 Brno

Dirigent: Mgr. et MgA. Jan Ocetek, Ph.D.
tel.: +420 777 077 577
Email: ocetek@ped.muni.cz

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity (Brno, CZ) se za dobu své existence trvale umístil v povědomí nejen brněnských posluchačů. Uskutečnil řadu koncertů v ČR i v zahraničí a zúčastnil se mnoha domácích i zahraničních sborových festivalů, na kterých získal jen ta nejvyšší ocenění.

Sbor čítající okolo šedesáti zpěváků z řad studentů Masarykovy univerzity se v poslední době mimo jiné prezentuje spíše jako těleso kantátového či oratorního typu, neboť s nadšením přijal několik nabídek ke spolupráci s profesionálními orchestry a institucemi (Filharmonie Brno, Národní divadlo Brno, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Komorní filharmonie Pardubice, Moravská filharmonie Olomouc, Štátna filharmónia Košice, Der Leipziger Universitätsorrchester aj.), kdy nastudoval např. Brahmsovo Německé requiem, Brucknerovo, Dvořákovo, Pololáníkovo a Ebenovo Te Deum, kantáty Kytice a Otvírání studánek Bohuslava Martinů, oratorium Nostradamus současného brněnského skladatele Michala Košuta, Vivaldiho a Poulencovo Gloria, Rybovu Českou mši vánoční, Rossiniho Stabat Mater, Korunovační mši W. A. Mozarta, která zazněla na zahajovacích koncertech sezony 2012/2013 v pardubické filharmonii, Rutterovo a Slimáčkovo Magnificat, nově se také podílí na operním představení Národního divadla Brno: Bohuslav Martinů - Hry o Marii v sezóně 2014/2015 a 2015/2016 ad.

V letech 2006, 2009 a 2012 sbor natočil svá profilová CD s názvy: Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, Pěvecký sbor Masarykovy univerzity - The Best of 2006 - 2009 a 58 minut přerušovaného ticha - Pěvecký sbor Masarykovy univerzity.

Těleso je pravidelně využíváno k natáčení filmové a scénické hudby spolu s orchestry a předními sólisty (Zlín 2014 - 2CD | DVD | Blu-ray Tarja Turunen & Mike Terrana - "Beauty & The Beat", Zlín 2011 - Thomas Bergersen (Nor) CD "Sun", Brno 2010 hudba k filmu "Fire of Conscience", Dolní Bojanovice 2007 hudba k filmu "Three Kingdoms - Resurrection of the Dragon").

Příjemným exkurzem ze světa tzv. vážné hudby jsou zpěvákům ojedinělé projekty, kdy se podílí na produkci koncertů hvězd nonartificiální hudby (Manowar 2005 a 2007, Tarja Turunen & Mike Terrana 2013 ad.).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info