Informace o studentském spolku

PsyHub

Cílem spolku je informovat o připravovaných akcích s psychologickou tematikou (mimoškolních přednáškách, workshopech, konferencích) určených jak pro studenty psychologie, tak pro širokou veřejnost.