Informace o studentském spolku

Sociologické nástupiště

Kontaktní osoba: Viktor Hamšík

Spolek Sociologické nástupiště vzniklo počátkem roku 2012 z původní Brněnské sociologické společnosti založené studenty (nyní již absolventy) katedry sociologie na FSS MU v Brně. Stejně jako tomu bylo u BSS, tak i pod aktivity Sociologického nástupiště spadá převážně organizování studentských aktivit přímo či nepřímo souvisejících se sociologií a s posláním, které by podle nás měla sociologie v současnosti plnit. Mezi hlavní ideovou náplň Nástupiště patří především podpora, rozvoj a propagace společenských věd, zvláště pak sociologie, a popularizace témat a výsledků s těmito vědami spojených. Pořádáním formálních i neformálních setkávání usilujeme o podporu vědecké komunity a studentů a jejich propojení s veřejností. Symbolika nástupiště pro nás v neposlední řadě znamená zvyšování zájmu studentstva o sociologii, snahu o lepší integraci v rámci sociologické obce a vůbec vytvoření dobrých podmínek pro osobnostní růst mladých sociálních vědců.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info