Spolkovna

Nachází se v přízemí Fakulty sociálních studií MU vedle bývalého Krmítka (současného Selfie Coffee). Je přístupná každý všední den od ranních hodin do přibližně deváté hodiny večerní. Spolkovna je primárně určena aktivitám studentských spolků a ostatním studentským aktivitám pro studenty FSS. To ale neznamená, že všichni přítomní musí být studenty FSS, naopak je častou zkušeností, že je prostor využíván i studenty ostatních fakult. Spolkova je díky své rozloze ideálním místem pro konání například porady, workshopu či konference menších rozměrů. Neméně vhodná je také pro různé společenské hry a aktivity.

Potřebujete Spolkovnu navštěvovat pravidelně?

V takovém případě je vhodné místnost dlouhodobě rezervovat, abyste si mohli být jisti, že vám ji nikdo v požadovaný čas neobsadí. Buďme však v tomto ohledu tolerantní vůči ostatním uživatelům a neobsazujme místnost na delší čas (zpravidla maximálně dvě hodiny), než který nezbytně potřebujeme.

Rezervace lze provést cez rezervačný systém Reenio na adrese: https://spolkovnafss.reenio.cz