Informace o studentském spolku

Studentská sekce České archivní společnosti

Dobrovolnický spolek sdružující archiváře, vysokoškolské pedagogy a studenty, ale i další příznivce z řad odborné i laické veřejnosti se zájmem o prohlubování nejnovějších poznatků v oblasti archivnictví.