Univerzitní stipendia

Stipendijní program rektora MU

Členy studentských spolků pravděpodobně nejvyužívanější typ stipendijního programu. Jeho výhoda spočívá zejména v jeho plošném zaměření - žádat může každý student Masarykovy univerzity. Druhou výhodou je právě vysoká využitelnost pro aktivity, které jsou běžně studentskými spolky realizovány - studentské akce, sportovní a kulturní události, plesy, přednášky, doprovodné programy k akcím apod.

Podávání žádostí probíhá prostřednictvím Informačního systému MU.

Nezapomeňte: Student má po přiznání stipendia povinnost podat závěrečnou zprávu (soubor opět v odevzdávárně) ke grantu. Deadline pro odevzdání je 14 dnů od přiznání stipendia!

Blíže jsou tento a další stipendijní programy popsány na stránkách Masarykovy univerzity.