Kdy povinné kredity za TV získat nemusím?

Pokud jste studenty kombinované formy studia nebo navazujících magisterských programů, povinnost získat 2 kredity za TV nemáte. Výjimku také tvoří studenti Fakulty sportovních studií MU, bakalářského programu Učitelství MŠ a pětiletého magisterského programu Učitelství pro ZŠ na Pedagogické fakultě MU.