Za jakých podmínek mohu požádat o osvobození z povinné TV?

Žádost o osvobození od docházky si mohou podávat pouze studenti na základě lékařského doporučení nebo sportovci, kteří se pravidelně účastní tréninků vrcholového a výkonnostního sportu, a studenti, kteří chtějí uznat TV z jiného studia. Informace najdete na www.fsps.muni.cz/cus/.