Co když potřebuji k lékaři?

Pokud nejste z Brna, je nutné se rozhodnout, zda je pro vás výhodnější ponechat si svého praktického lékaře v místě bydliště nebo se zaregistrovat u jiného praktického lékaře v Brně. U dvou praktických lékařů registraci mít nemůžete.

Poskytovatelem pracovnělékařských služeb pro MU je ordinace MUDr. Věry Přibylové na ul.
Slovákova 11 v Brně. 
MUDr. Věra Přibylová je zároveň praktickou lékařkou. V současnosti přijímá nové pacienty –
studenti, kteří o to mají zájem, se u ní mohou registrovat. Doporučujeme rovněž sledovat webové stránky ordinace, kde naleznete také ordinační hodiny.
MUDr. Věra Přibylová v ordinaci ošetřuje neregistrované studenty pouze v případech akutní
potřeby lékařského ošetření, čímž se rozumí úraz, vznik akutního onemocnění nebo akutní
zhoršení zdravotního stavu.
V případě akutní potřeby navštívit ordinaci MUDr. Přibylové na ul. Slovákova 11 (do 10 minut pěšky ze zastávky Česká (tj. od Rektorátu MU) nebo do 5 minut ze zastávky Smetanova) doporučujeme předem kontaktovat telefonicky ordinaci na tel. 545 216 962. Ordinace se nachází ve 4. patře (výtah), je trvale uzamčena – po zazvonění sestra dálkově otevírá vstupní dveře do ordinace.

V akutních případech je doporučeno využít pohotovost. Pohotovost pro dospělé (včetně zubní) se nachází v Úrazové nemocnici (Ponávka 6). Pohotovostní lékárna s nepřetržitou službou se nachází na adrese Koliště 47.