Za jakých podmínek mohu požádat o neopakování neúspěšně ukončeného předmětu?

Právo požádat o neopakování neúspěšně ukončeného předmětu můžete uplatnit pouze u předmětů, které jsou ve vztahu k vašemu studiu volitelné. Pokud splníte programem stanovené minimum/množství/počet povinně volitelných předmětů, pak každý další povinně volitelný předmět je již předmětem volitelným a lze u něj o zrušení povinnosti opakovat předmět požádat - podrobněji viz příklad 1 a 2 v článku 20 SZŘ MU. Pro předměty, které jsou ve vztahu k vašemu studiu povinné, tuto možnost využít nelze.

Požádat o zrušení povinnosti opakovat předmět můžete během svého studia i vícekrát, a to až do celkové výše jedné desetiny minimální kreditové hodnoty vašeho studia. Je-li tedy minimální kreditová hodnota bakalářského studia 180 kreditů, můžete požádat o neopakování předmětů až do celkové výše 18 kreditů, v případě navazujícího Mgr. studia (jehož minimální kreditová hodnota je 120 kreditů) potom do celkové výše 12 kreditů apod.