Za jakých podmínek mohu požádat o neopakování neúspěšně ukončeného předmětu?

Právo požádat o neopakování neúspěšně ukončeného předmětu můžete uplatnit pouze u předmětů, které jsou ve vztahu k vašemu studiu volitelné. Pokud splníte programem stanovené minimum/množství/počet povinně volitelných předmětů, pak každý další povinně volitelný předmět je již předmětem volitelným a lze u něj o zrušení povinnosti opakovat předmět požádat - podrobněji viz příklad 1 a 2 v článku 20 SZŘ MU. Pro předměty, které jsou ve vztahu k vašemu studiu povinné, tuto možnost využít nelze.

Požádat o zrušení povinnosti opakovat předmět můžete během svého studia i vícekrát, a to až do celkové výše jedné desetiny minimální kreditové hodnoty vašeho studia. Je-li tedy minimální kreditová hodnota bakalářského studia 180 kreditů, můžete požádat o neopakování předmětů až do celkové výše 18 kreditů, v případě navazujícího Mgr. studia (jehož minimální kreditová hodnota je 120 kreditů) potom do celkové výše 12 kreditů apod.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info