Zápis do prvního ročníku

Zápisem ke studiu potvrzujete zájem o studium na vysoké škole. Dnem zápisu se stáváte studentem vysoké školy. Termín zápisu a další informace dostanete poštou (doporučeně do vlastních rukou), s výjimkou právnické fakulty, která zasílá informace k zápisu na e-mail uvedený v e-přihlášce. Zápis ke studiu se zpravidla koná v budově fakulty. K zápisu si s sebou vezměte:

  • svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas;
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, která bude založena do vašeho osobního spisu;
  • je-li vaše maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, musíte v den zápisu ke studiu předložit Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání vydané odborem školství příslušného krajského úřadu v ČR. Absolventi ze Slovenska toto rozhodnutí předkládat nemusejí;
  • doporučujeme vzít s sebou i pozvánku k zápisu a psací potřeby.

Při zápisu budete vyfotografováni na průkaz studenta (kartu ISIC) a dostanete základní informace k práci s Informačním systémem MU (IS MU). K zápisu do studia můžete zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou vaším podpisem. Podpis obvykle není nutné úředně ověřovat. Detaily naleznete vždy na webstránce příslušné fakulty.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info