Často kladené otázky

Kdy a jak se podává přihláška ke studiu?

1. listopadu 2017 – 28. února 2018. Přihláška se podává výhradně elektronicky.

Kolik stojí jedna přihláška?

Cena jedné přihlášky je 600 Kč. Výjimkou je Fakulta sociálních studií, kde přihláška do Bc. nebo nenavazujícího Mgr. studia stojí 400 Kč a do navazujícího Mgr. studia 650 Kč.

Kolik přihlášek si můžu podat?

Kolik chceš – počet přihlášek není omezen. Můžeš se současně hlásit do prezenční i kombinované formy daného oboru. Přihlášku podáváš na každý vybraný obor samostatně. Poplatek zaplatíš za každou podanou přihlášku.

Přijímáte bez přijímacích zkoušek?

Požádat o odpuštění přijímacích zkoušek je možné na pěti fakultách. Podmínky a detaily se vždy dozvíš na webových stránkách konkrétní fakulty. Tuto možnost nabízí lékařská fakulta, přírodovědecká fakulta, fakulta informatiky, ekonomicko-správní fakulta a filozofická fakulta (pročti si dokument Informace a podmínky přijímacího řízení).

Musím maturovat z určitých předmětů? Zohledňuje se státní maturita?

Ne, není to nutné a státní maturita se nezohledňuje. Stačí odmaturovat úspěšně. Nezáleží na tom, z jakých předmětů a „za kolik“.

Jaké přijímací zkoušky musím udělat?

Sedm z našich devíti fakult používá jako přijímací zkoušku Test studijních předpokladů (TSP).

Výjimkou je lékařská fakulta, která má odborné přijímací testy (biologie, fyzika, chemie), a fakulta sociálních studií, kde si můžeš vybrat, zda chceš absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný Muni, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. I nadále však musíš absolvovat ještě test ze Základů společenských věd (ZSV) u společnosti Scio.

Některé fakulty a obory mají předepsané také oborové přijímací zkoušky. Všechny informace jsou dostupné na webových stránkách konkrétních fakult.

Kdy se konají přijímací zkoušky?

Test studijních předpokladů se koná 21. a 22. dubna 2018 v Brně, Praze, Českých Budějovicích, Jihlavě, Ostravě, Hradci Králové a Zlíně.
A na Slovensku v Bratislavě, Košicích, Žilině a Banské Bystrici.

Na oborové testy na lékařskou fakultu přijeďte do Brna ve druhé polovině června.

Oborové testy dalších fakult se konají v dubnu (FF, PřF, PdF, FSpS) a začátkem června (FF, FSpS), také výhradně v Brně.

Je možné získat náhradní termín přijímací zkoušky?

Bohužel není. Náhradní termíny TSP se nevypisují. V případě, že se z velmi závažných důvodů (např. kolize s maturitní zkouškou v zahraničí) nemůžeš zúčastnit TSP v řádném termínu, můžeš podat žádost o mimořádný termín. Tato žádost se podává písemně k rukám prorektora pro studium a informační technologie Mgr. Michala Bulanta, Ph.D., a to nejpozději do 30 dní od data konání TSP.

Chci studovat dva obory, dvouoborové studium, na filozofické fakultě. Jak na to?

Pokud máš zájem o prezenční dvouoborové studium, kdy oba vybrané obory jsou z filozofické fakulty, podej si samostatnou přihlášku na každý obor zvlášť. Po úspěšném přijímacím řízení bude možné si oba obory spojit přímo u zápisu ke studiu.

Pozor, tyto obory je možné studovat jen jednooborově (nelze je kombinovat s jinými obory): Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství, Psychologie (FF).

Chci studovat dvouoborové studium, dva obory z různých fakult. Jak na to?

Obory si nemůžeš nakombinovat zcela libovolně – možnosti mezifakultních dvouoborových kombinací jsou předem stanovené a někdy se meziročně mění. Nabízené a aktuálně otevírané kombinace vždy uvádíme v elektronické přihlášce. Přihlášku si podej do konkrétní kombinace.

Můžu po přijetí „přestoupit“ na jiný obor, když se mi nebude líbit ten původní?

To bohužel není možné. Opět by ses musel řádně přihlásit ke studiu, absolvovat úspěšně přijímací zkoušky a po přijetí na nový obor můžeš požádat o uznání případných shodných předmětů. Změnit obor na jiný, pouhou žádostí, ale umožňuje fakulta informatiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info