Kontakt pro bakalářské a magisterské studium

 

Nevíte? Tápete?

Napište nám.

Víme úplně všechno a odpovídáme s úsměvem.
Můžete napsat na e-mail prihlaska@muni.cz, použít formulář nebo Facebook.

Často kladené dotazy

Diskusní fóra


Často kladené otázky

Kdy a jak se podává přihláška ke studiu?

1. listopadu 2020 – 28. února 2021. Přihláška se podává výhradně elektronicky.

Kolik stojí jedna přihláška?

Lékařská fakulta: přihláška do Bc. a navazujícího magisterského studia stojí 800 Kč.

Fakulta informatiky: přihláška do Bc. a navazujícího magisterského studia stojí 700 Kč.

Fakulta sociálních studií: přihláška do Bc. studia stojí 450 Kč a do navazujícího Mgr. studia 700 Kč.

Farmaceutická fakulta: přihláška do dlouhého Mgr. studia stojí 500 Kč.

Přírodovědecká fakulta a fakulta sportovních studií: přihláška do Bc. a navazujícího Mgr. studia stojí 650 Kč.

Ostatní fakulty: Cena jedné přihlášky do Bc. i navazujícího Mgr. studia je 600 Kč.

Kolik přihlášek si můžu podat?

Kolik chceš – počet přihlášek není omezen. V rámci jedné přihlášky se můžeš současně hlásit do prezenční i kombinované formy daného studijního programu. Přihlášku podáváš na každý vybraný studijní program samostatně. Poplatek zaplatíš za každou podanou přihlášku.

Existují nějaké tipy, jak postupovat při vyplňování přihlášky?

Pokud už víš, na jaký chceš jít studijní program, dobře zvaž výběr nabízených studijních plánů. V nabídce může být jednooborové studium bez specializace nebo s ní, případně sdružené studium, kde si vybíráš hlavní a vedlejší obor. V některých případech nabízí studijní program takzvanou odloženou volbu, tedy že si třeba specializaci nebo vedlejší obor vybereš až v průběhu prvního ročníku. Je proto dobré si ujasnit, která varianta je pro tebe prioritou, co je spíše záložní možnost a o co zájem nemáš vůbec. Podle toho za sebe plány seřadíš.

Přijímáte bez přijímacích zkoušek?

Požádat o odpuštění přijímacích zkoušek je možné na šesti fakultách. Podmínky a detaily se vždy dozvíš na webových stránkách konkrétní fakulty. Tuto možnost nabízí lékařská fakultapřírodovědecká fakultafakulta informatikyekonomicko-správní fakultafilozofická fakulta pedagogická fakulta.

Musím maturovat z určitých předmětů? Zohledňuje se státní maturita?

Ne, není to nutné a státní maturita se nezohledňuje. Stačí odmaturovat úspěšně. Nezáleží na tom, z jakých předmětů a „za kolik“.

Jaké přijímací zkoušky musím udělat?

Sedm z našich deseti fakult používá jako přijímací zkoušku Test studijních předpokladů (TSP).

Výjimkou je lékařská fakulta, která má odborné přijímací testy (biologie, fyzika, chemie), farmaceutická fakulta, která má také své přijímací testy, fakulta sportovních studií, která má oborový test a součástí je i praktická přijímací zkouška (detailnější informace o přijímacím řízení na daný obor si dohledej na webu fakulty) a fakulta sociálních studií, kde si můžeš vybrat, zda chceš absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MUNI, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. I nadále však musíš absolvovat ještě test ze Základů společenských věd (ZSV) u společnosti Scio.

Některé fakulty a obory mají předepsané také oborové přijímací zkoušky. Všechny informace jsou dostupné na webových stránkách konkrétních fakult.

Kdy se konají přijímací zkoušky?

Test studijních předpokladů se koná v Brně, Praze, Českých Budějovicích, Jihlavě, Ostravě, Olomouci, Hradci Králové a Zlíně.
Na Slovensku se testy konají v Bratislavě, Košicích, Žilině a Banské Bystrici.

TSP se budou konat ve dnech 24.–25. 4. 2021.

Lékařská fakulta a Fakulta sportovních studií MU přijímají uchazeče na základě výsledků oborových testů, které využívají jako doplněk k TSP i další fakulty. I termíny těchto testů se budou posouvat. Nové termíny oborových testů budou řešit jednotlivé fakulty, které o nich budou své uchazeče včas informovat.

Je možné získat náhradní termín přijímací zkoušky?

Bohužel není, náhradní termíny TSP se nevypisují. V případě, že se z velmi závažných důvodů nemůžeš zúčastnit TSP v řádném termínu, můžeš požádat o mimořádný termín.

Žádost o mimořádný termín TSP (včetně doložení příslušného potvrzení) se podává přímo v e-přihlášce prostřednictvím rubriky s názvem Žádost o mimořádný termín přijímací zkoušky.

Můžu po přijetí „přestoupit“ na jiný obor, když se mi nebude líbit ten původní?

V průběhu studia můžeš požádat o změnu studijního plánu v rámci programu, v němž jsi zapsán ke studiu. Více informací ti podá studijní oddělení fakulty.