Ověřování podmínky přijetí ke studiu

u absolventů zahraničního vysokoškolského vzdělání

Uchazeči o studium v doktorském studijním programu musí prokázat, že absolvovali vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a v oblasti umění též získání akademického titulu. Pokud jste absolvovali zahraniční vysokoškolské vzdělání, níže najdete možnosti, jak své vzdělání můžete prokázat. Vyberte si tu nejvhodnější pro vás a zjistěte si podrobné informace na webu fakulty, na které chcete studovat.

 1. Absolvoval/a jsem vzdělání v jednom ze států s uzavřenou ekvivalenční dohodou
  (Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko, Slovinsko)
 2. Absolvoval/a jsem vzdělání v jiné než výše uvedené zemi, mohu předložit:
  1. přímo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání a výpis absolvovaných předmětů
  2. osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR


1. Absolvoval/a jsem vzdělání v jednom ze států s uzavřenou ekvivalenční dohodou (Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko, Slovinsko)

Pokud jste absolvoval/a zahraniční vysokoškolské vzdělání na Slovensku, v Maďarsku, Německu, Polsku nebo Slovinsku a na Vámi získaný doklad o vysokoškolském vzdělání se vztahuje tzv. ekvivalenční dohoda uzavřená s Českou republikou, předložíte přímo tento zahraniční doklad.

2a. Předložení zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání a výpisu absolvovaných předmětů

Své zahraniční vysokoškolské vzdělání můžete prokázat přímo předložením zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, výpisu absolvovaných předmětů a případně spolu s dalšími doklady dle požadavků fakulty. Fakulta následně ověří, že se jedná o vysokoškolské vzdělání, na základě kterého můžete pokračovat v doktorském studiu. Toto ověření může být zpoplatněno.

Ověření platí pouze pro účely konkrétního běhu přijímacího řízení na té fakultě, která ověření provedla, neobdržíte tedy žádný doklad o rovnocennosti vzdělání. Výhodou oproti obecnému uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR, které provádí veřejné vysoké školy nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo obrany ČR či Ministerstvo vnitra ČR, je zejména kratší doba trvání celého procesu a nižší finanční náročnost.

2b. Předložení osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR

Své zahraniční vysokoškolské vzdělání můžete doložit osvědčením o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice, případně spolu s rozhodnutím o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice, pokud je osvědčení přílohou tohoto rozhodnutí (dále jen „uznání zahraničního vzdělání“).

Uznání zahraničního vzdělání provádí:

 • Veřejná vysoká škola, která má akreditovaný obsahově obdobný studijní program k danému zahraničnímu vzdělání. Příslušnou veřejnou vysokou školu je možné vyhledat např. v přehledu akreditovaných studijních programů MŠMT ČR. Seznam veřejných vysokých škol v ČR je rovněž k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 • V případě pochybností určuje příslušnost veřejné vysoké školy k uznání zahraničního vzdělání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo může rozhodnout o uznání samo. Kontakt a bližší informace naleznete zde.
 • Ministerstvo obrany ČR rozhoduje o vysokoškolském vzdělání získaném v zahraničí v oblasti vojenství.
 • Ministerstvo vnitra ČR rozhoduje o vysokoškolském vzdělání získaném v zahraničí v oblasti bezpečnostních služeb.

Žádost může být podána na Masarykovu univerzitu v případě, že se jedná o uznání zahraničního vzdělání v programu, který je obsahově obdobný některému ze studijních programů akreditovaných na Masarykově univerzitě (Katalog programů a Katalog oborů). Bližší informace a kontakty naleznete zde.

Výhodou uznání zahraničního vzdělání, oproti ověření vzdělání fakultou, je možnost využití výsledného dokladu pro více účelů a jeho trvalá platnost. Avšak proces vedoucí k získání nostrifikace trvá delší dobu a je procesně i finančně náročnější.

Pro podrobné informace ohledně požadovaných dokladů, termínech doložení apod. zvolte fakultu, na které chcete studovat:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info