Humanitní environmentalistika

Popis oboru

Do doktorského studia jsou přijímáni především magistři humanitní environmentalistiky a sociologie a také absolventi příbuzných oborů, relevantních pro environmentální problematiku (zejména filozofie, historie, religionistiky, teologie, žurnalistiky, v odůvodněných případech absolventi biologie, ekologie, ochrany a tvorby životního prostředí, geografie, zemědělských věd). Uchazečům, kteří neabsolvovali magisterský stupeň humanitní environmentalistiky, doporučujeme, aby se seznámili s jeho obsahem.

Téma disertační práce má být ve vztahu k badatelským záměrům katedry. Jde o tematické oblasti: environmentální aspekty způsobu života, environmentální tématika venkova a krajiny, sociální a environmentální aspekty zemědělství, ekologická a environmentální ekonomie, environmentální etika, estetické environmentální otázky, ekopsychologie.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Obsahem přijímacího pohovoru je: - odborná rozprava nad předloženým disertačním projektem, přičemž se posuzuje jeho odborná úroveň a současně korespondence s výzkumnými záměry a granty pracoviště, na které se uchazeč DSP hlásí, - prověření znalostí angličtiny (na úrovni B2 evropské klasifikace: "porozumění hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat, schopnost vést obdobně zaměřené diskuze ve svém oboru, tj. úroveň na MU stanovená pro absolventy magisterského stupně), - prověření znalostí z oboru, zejména pokud uchazeč studoval na magisterské úrovni jiný obor. O přijetí ke studiu rozhoduje na základě vyjádření přijímací komise děkan. Podmínky pro účast v přijímacím řízení: http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd

Další informace

http://humenv.fss.muni.cz/phd-studium

http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info