Občanské právo

Popis oboru

Cílem výuky oboru Občanské právo je formami výuky zdůrazňujícími aktivní interakci se studenty a rozvoj jejich vlastní aktivity vést studenty oboru k prohloubení poznání občanského práva, jeho výchozích teoretických základů a příbuzných disciplín, jakož i k rozvoji aktivních přístupů k vědecké práci v oboru občanského práva. Didakticky je program orientován na zvládnutí vědeckých metod poznání občanského práva a dalších disciplín tvořících součást oboru (Rodinné právo, Občanské právo procesní a Právo duševního vlastnictví), na prohloubení poznání jeho mimoprávních i právních determinant a východisek, hodnotového základu, základních institutů a systémových souvislostí. Absolvent oboru by měl být připraven k aktivně vedené vědecké práci v oboru občanského práva a jeho širším základu. Studium není omezeno na aktuální stav českého občanského práva v širším smyslu, nýbrž je zaměřeno též na jeho vývojové tendence včetně prognózy vývoje budoucího a na srovnávací studium občanského práva v rámci evropského prostoru. Širší základ studijního oboru tvoří příprava na vědeckou a pedagogickou práci, jazyková příprava a základní poznatky o vývoji souvisejících právních oborů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • zvládnout na vědecké úrovni metody, předmět poznání, hodnoty a cíle občanského práva;
  • prezentovat vědecké výstupy ve svém oboru v odborné literatuře i na odborných konferencích a grémiích;
  • zapojit se do sítí národního i nadnárodního vědeckého výzkumu a výměny odborných informací ve svém oboru;
  • vědecko-pedagogicky působit ve svém oboru v rámci výuky na vysokých školách právnického zaměření.

Uplatnění absolventů

Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci, ev. těm, kteří chtějí získat hlubší teoretické znalosti v některé z právních disciplín tvořících náplň oboru. Absolventi najdou uplatnění v oblasti legislativy, justice, advokacie a notářství, institucí státní správy jako katastrální úřady, jakož i jako soudní exekutoři a další profese. Vzhledem k fundamentálnímu významu soukromého/občanského práva jako základního odvětví systému právního řádu i odpovídajícímu významu znalostí tohoto oboru je uplatnění absolventů studia oboru občanského práva jedno z nejširších mezi studovanými obory DSP.

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Bohužel nejsou k dipozici žádné detailní informace o přijímacím řízení.

Další informace

http://www.law.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info