Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

Popis oboru

Naučit se vědecky pracovat v medicínském specializačním oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (ANIMAL). Umět oborová témata ANIMAL propojit se souvisejícími klinickými tématy (např. chirurgickými) a s bazálním výzkumem (např. biologie, genetika apod.)

Úspěšný absolvent je schopen

  • navrhnout a realizovat (vést) vědecký projekt v oblasti klinického výzkumu;
  • kriticky analyzovat vědecké poznání v oboru;
  • rozumět základům statistiky.

Uplatnění absolventů

Získání titulu Ph.D. by mělo ve vědeckých organizacích (jako je např. LF či FN) být podmínkou k získání vedoucích míst souvisejících s výzkumem (např. zástupce pro školství a vědu/výzkum, vedoucí oddělení atd.).

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Bohužel nejsou k dipozici žádné detailní informace o přijímacím řízení.

Další informace

http://www.med.muni.cz/index.php?id=122

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info