Neurologie

Popis oboru

Cílem doktorského studijního programu Neurologie je uvést studenty do problematiky klinického výzkumu v oboru neurologie a umožnit jim realizovat vlastní výzkumné projekty pod vedením zkušených školitelů. Hlavní důvod je kladen na vysokou kvalitu výuky i vlastních výzkumných projektů, aplikovaný výzkum a interdisciplinární spolupráci s ostatními neurovědními obory.

Uchazeči musí mít ukončené magisterské vzdělání v oboru všeobecné lékařství, úspěšně složené přijímací zkoušky a schválený projekt dizertační práce.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatné vědecké práce v oboru neurologie a klinických neurověd;
  • orientace v současných trendech oboru a anticipace dalšího vývoje při přípravě projektů;
  • poznat a definovat klinický problém a aplikovat získané poznatky do praxe;
  • prezentace znalostí a výsledků vědecké a klinické veřejnosti;
  • vést výzkumný tým.

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit jako akademičtí a vědečtí pracovníci a také na vedoucích pozicích v klinické neurologii.

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Bohužel nejsou k dipozici žádné detailní informace o přijímacím řízení.

Další informace

http://www.med.muni.cz/index.php?id=122

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info