Lékařská biofyzika

Popis oboru

Studium lékařské biofyziky umožňuje studentům hlubší pochopení fyzikálních procesů a principů využívaných v lékařských a souvisejících vědách. Kultivuje fyzikální myšlení ve vztahu k živé hmotě a vedle firemního uplatnění (lékařská přístrojová technika) má zásadní význam pro práci s diagnostickou a terapeutickou technikou, případně zpracováním biosignálů v nejširším slova smyslu. Uplatnění je možné ve zdravotnictví, vysokém školství i v ústavech základního a aplikovaného výzkumu. Systematický výcvik ve výzkumných technikách a v analýze dat, statistických metodách a publikování výsledků vědecké práce umožní samostatnou činnost oblasti vědy a výzkumu.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatně pracovat v laboratořích s orientací na biomedicínskou techniku;
  • hodnotit interakce lidského těla s fyzikálními faktory;
  • působit ve zdravotnické praxi jako odborník na problematiku měření a zpracování biosignálů;
  • pracovat s vědeckými texty ve svém oboru a připravovat je pro publikaci;
  • analyzovat biofyzikální rizika spojená zejména s biomedicínskou technikou.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Lékařská biofyzika jsou profilováni k práci v klinických laboratořích a odděleních s vysokým podílem přístrojové techniky, zejména diagnostické (zobrazovací metody, zpracování biosignálů, optometrie, apod.) a též terapeutické (fyzioterapeutické). Další absolventi mohou nastoupit u firem vyrábějících nebo dodávajících lékařskou zdravotnickou techniku, laboratorní přístroje, apod. Otevřena je cesta do vysokého školství v oborech biofyzikálního a blízkého zaměření (fyziologie, biomolekulární vědy, apod.), zejména na lékařských a zdravotnických fakultách.

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Bohužel nejsou k dipozici žádné detailní informace o přijímacím řízení.

Další informace

http://www.med.muni.cz/index.php?id=122

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info