Česká literatura

Popis oboru

Cílem doktorského studia oboru Česká literatura je zprostředkovat studentům teoretické přístupy i praktické dovednosti v oboru česká literatura (její historie, teorie, metodologie, komparatistika, a to s přesahy do oblasti literatury světové).

Úspěšný absolvent je schopen

  • analyzovat literární texty ve zvoleném teoretickém rámci;
  • interpretovat literární texty české i světové literatury s oporou o adekvátní teoretickou literaturu;
  • předávat získané zkušenosti z oboru formou pedagogické činnosti;
  • předávat získané zkušenosti z oboru formou odborných přednášek a publikací;
  • řešit samostatně nové vědecké problémy s využitím spolehlivých zdrojů.

Uplatnění absolventů

Absolvent je odborníkem v oboru česká literatura. Má možnost uplatnění v akademických prostředích zabývajících se studiem nebo výukou češtiny, respektive v oborech orientovaných obecně na literaturu, jazyk a jejich aplikace.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Informace o přijímacím řízení: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci/doktorske/index_html Podklady pro přijímací pohovor - projekt disertační práce a podepsaný životopis dodat na oddělení pro přijímací řízení (poštou, osobně) do 12. 5. 2017.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info