Politologie

Popis oboru

Doktorské studium politologie je určeno k přípravě kvalifikovaných odborníků v oblasti politických věd. Jde o studium určené především pro absolventy magisterského studia oboru politologie. Je zaměřeno zejména na problematiku analýzy soudobých politických systémů a režimů (se zřetelem k různým analytickým úrovním), komparativní analýzy a typologie politických stran, zájmových skupin a hnutí, na zkoumání nejnovějších vývojových trendů v politické teorii a metodologii politologie, dále studium politického extremismu a bezpečnostní politiky, analýzu politických konfliktů a politický marketing.

Úspěšný absolvent je schopen

  • porozumět teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální oborové trendy na mezinárodní úrovni;
  • navrhovat a používat pokročilé výzkumné postupy způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem;
  • plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění;
  • srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia politologie získají kvalifikaci umožňující jim uplatnění jako badatelům podílejícím se na realizaci základního politologického výzkumu, ve vědecko-pedagogické činnosti či jako expertům a analytikům.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Další informace

www.chcinafss.cz

http://polit.fss.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info