Kardiologie

Popis oboru

Praktická i teoretická příprava znalostí kardiologie pro funkci praktického lékaře. Kultivuje jeho znalosti z kardiologie, učí ho analýzu i syntézu problematiky po teoretické i praktické stránce. Chápe souvislosti jednotlivých částí praktické i teoretické kardiologie - experimentální kořeny pro praktický přístup k pacientovi a jeho další postup v klinické praxi. Využívá poznatků evidence based medicíny a řídí se guidelines pro jednotlivé subspecializace kardiologie

Úspěšný absolvent je schopen

  • Odebrat anamnézu kardiologického onemocnění.
  • Nemocného klinicky vyšetřit.
  • Zhodnotiti EKG, laboratoř, a další vyšetřovací metody.
  • Zahájit patřičnou léčbu anebo odeslat nemocného kardiologovi.
  • Respektovat věkové, individuální a jiné zvláštnosti pacientů
  • Zhodnotit komorbidity a jejich vliv na kardiologické onemocnění
  • Stanovit léčebný plán a taktiku prevence v dlouhodobém sledování pacientů

Uplatnění absolventů

Vyšetřit, zhodnotit a zahájit léčbu nebo odeslat na kardiologické pracoviště. Sledovat pokroky v daném oboru s přihlédnutím k rozvoji poznatků, studovat doprovodnou literaturu a vycházet z těchto závěrů a tím modifikovat své rozhodování. Připravit si možnosti pro vedení investigátorem vedeného výzkumu a nové myšlenky implementovat do své praxe.

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Bohužel nejsou k dipozici žádné detailní informace o přijímacím řízení.

Další informace

http://www.med.muni.cz/index.php?id=122

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info