Algebra, teorie čísel a matematická logika

Popis oboru

Studium připravuje na samostatnou vědeckou práci v matematice. Prohlubuje znalosti studentů, zejména ve zvoleném oboru výzkumu. Pod vedením školitele jsou studenti seznamováni se základními metodami a postupy vědecké práce v matematice. Pozornost je věnována i přípravě na pedagogickou práci na vysokých školách. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu a je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Pokračovat v akademické kariéře v České republice, či v zahraničí.
  • Vyučovat matematiku na vysoké škole.
  • Vědecky pracovat v matematice na výzkumném pracovišti.

Uplatnění absolventů

Absolvent studia získá hluboké znalosti problematiky ve specializovaném směru, ve kterém zpracoval disertační práci. Má také dobrý přehled o celém studijním oboru. Je schopen formulovat a řešit vědecké problémy ve studijním oboru a v aplikačních disciplinách které s ním souvisí. Má požadované předpoklady uplatnit se na vysokých školách, v Akademii věd ČR i v rezortních a vědeckých ústavech v České republice i v zahraničí.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Znalosti na úrovni magisterského studia matematiky nebo informatiky. Minimálně se předpokládá zvládnutí následujících kursů: lineární algebra, algebra, kombinatorika a grafy, logika. Znalost anglického jazyka. Předpoklady se ověřují u ústní přijímací zkoušky.

Kritéria hodnocení
1267

Student absolvuje během studia šest semestrálních předmětů určených pro doktorské studium. Po domluvě se školitelem zaměří samostatné studium jednak na rozšíření znalostí daného oboru, jednak na speciální partie potřebné k napsání dizertační práce. Pravidelně navštěvuje odborné semináře. Pomáhá při zajišťování výuky pro pregraduální studium.

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info