Geometrie, topologie a globální analýza

Popis oboru

Doktorský studijní program v tomto oboru je zaměřen na studium diferenciální geometrie, globální analýzy a algebraické topologie. Podle tématu dizertační práce se student samostatně věnuje některé z těchto disciplín hlouběji. Důležitou součástí studia je samostatná tvůrčí práce. Cílem studia je sepsání dizertační práce, která obsahuje nové výsledky publikované v odborných časopisech. K tomu je nezbytné osvojit si takové znalosti, které umožní proniknout hluboko do tématiky dizertační práce a současně získat širší přehled v diferenciální a algebraické topologii.

Studium připravuje na samostatnou vědeckou práci v matematice nebo na sofistikované využívání matematiky v oborech jiných. Prohlubuje znalosti studentů, zejména ve zvoleném oboru výzkumu. Pod vedením školitele jsou studenti seznamováni se základními metodami a postupy vědecké práce v matematice. Pozornost je věnována i přípravě na pedagogickou práci na vysokých školách.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatné tvůrčí práce v matematice nebo jejích aplikacích;
  • získané výsledky publikovat v zahraničních recenzovaných časopisech a prezentovat je na mezinárodních konferencích.

Uplatnění absolventů

Absolvent je schopen se dobře orientovat v úzkém oboru své specializace. Má schopnosti k samostatné vědecké práci. Absolventi najdou uplatnění zejména v základním a aplikovaném výzkumu a na vysokých školách.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Přijímací zkouška

Znalosti na úrovni SZZ v magisterském programu Matematika, minimálně se předpokládá zvládnutí kurzů lineární algebry, matematické analýzy, topologie a diferenciální geometrie. Znalost angličtiny. Uchazeč má vybraného školitele a téma dizertační práce.

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info