Dějiny práva a římské právo

"Přes minulost k budoucnosti. Trocha (právní) historie nikoho nezabije".

Co se naučíte

Hlavním cílem doktorského studia v oboru Dějiny práva a římské právo je připravit studenta pro samostatnou tvůrčí vědeckou práci. V rámci toho by si měl osvojit teoretický základ oboru, dosáhnout přehledu o světových a evropských trendech v oboru a rozvinout schopnost aplikace získaných poznatků v pedagogické a vědecké práci i v praxi.

Absolvent studijního oboru tedy bude připraven především k odborné vědecké práci v oblasti právněhistorického a romanistického výzkumu, ale své vědomosti bude moci uplatnit také v legislativě, soudnictví a v dalších oblastech, v nichž je zapotřebí hlubokého teoretického základu.

Studijní program nabízí dvě specializace: (1) Dějiny práva a (2) Římské právo.

„Pokud je historie vaší srdeční záležitostí a zároveň jste absolvovali magisterský program právo, je pro vás tento doktorský studijní program jasnou volbou. Pátrání v archivech může být dobrodružné, například v některých trestních spisech se nalézaly předměty doličné, pocházející z trestné činnosti.
Co se týče budoucího uplatnění, nechte své obavy stranou, právní historici jsou pro svoji specifickou odbornost často vyhledáváni, a to ať se týče posouzení závazků ze starých smluv, přes restituční nároky až po analyzování obsolence některých předpisů. A kdo ví o naší fakultě více než Katedra dějin státu a práva?“

JUDr. Pavel Opat, LL.M. JUDr. Pavel Opat, LL.M.
student programu Dějiny práva a římské právo

Praxe

Praxe není povinnou součástí studia. Za praxi lze považovat předmět Rozvoj pedagogických dovedností I-VI, který předvídá jako povinnou součást studijní plán.

Uplatnění absolventů

Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci, ev. těm, kteří chtějí získat hlubší historické a teoretické znalosti v některé z právních disciplín bez ohledu na konkrétní právnickou profesi.

Absolvent je schopen zabývat se také koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou. Je schopen samostatné účasti v mezinárodních vědeckých projektech.

„Studium v doktorském studijním programu Dějiny práva a římské právo mi přineslo nejen ucelený odborný vhled do dějin práva, ale získala jsem i celou řadu zkušeností, pedagogických dovedností a cenných fakultních a mimofakultních tuzemských i zahraničních kontaktů z právněhistorických vědeckých konferencí. V neposlední řadě mě velmi bavilo i studium samo o sobě, neboť Katedra dějin státu a práva se může pochlubit jak špičkovými odborníky v daném oboru, tak především přátelskými, vstřícnými a srdečnými lidmi, které jsem měla tu čest blíže poznat.“

JUDr. Veronika Steinová, Ph.D JUDr. Veronika Steinová, Ph.D
absolventka programu Dějiny práva a římské právo

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 2. – 31. 5. 2021)

Přijímací zkouška se koná v jednom dni v období mezi 7. - 25. 6. 2021. Uchazeč je o termínu přijímací zkoušky vyrozuměn e-mailem alespoň 7 dnů předem.

Kritéria hodnocení

Kritéria a součásti přijímací zkoušky jsou uvedeny ve Vyhlášených podmínkách přijímacího řízení -https://www.law.muni.cz/dokumenty/53592

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Informace o studiu

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Dějiny práva a římské právo? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info