Mezinárodní a evropské právo

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Program se zaměřuje na zkoumání mezinárodního práva veřejného a práva Evropské unie ve všech jejich souvislostech. Studenti získají základní teoretický rámec použitelný pro obě zaměření a současně jim tento obor umožní konkrétní specializaci buď na mezinárodní právo veřejné, nebo na právo Evropské unie. Obě specializace mají společný základ, ale pro studium jednotlivých dílčích oblastí se obsahově rozcházejí, aby bylo dosaženo specializace absolventa s optimálním efektem. Společným základem jsou otázky spíše právně teoretické a ty instituty mezinárodního a unijního práva, které jsou společné nebo se překrývají (zejména teorie mezinárodních organizací v návaznosti na suverenitu státu, právo mezinárodních smluv).

Cílem studia je vytvořit hluboký teoretický základ oboru, rozvinout schopnost jeho aplikace v praxi, dosáhnout přehledu o světových a evropských trendech v oboru. Hlavním cílem studia je připravit studenta pro samostatnou tvůrčí vědeckou práci, na kterou je kladen rozhodující důraz.

Nepominutelnou součástí doktorského studia je osvojení metod a dovedností vědecké práce. Širší základ studijního oboru tvoří příprava na vědeckou a pedagogickou práci a jazyková příprava. Tento širší základ je společný pro celý doktorský studijní program.

Uplatnění absolventů

Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci, jakož i těm, kteří chtějí získat hlubší teoretické znalosti v některé z uvedených disciplín pro práci na praktickém pracovišti. Vhodný je pro výkon povolání s vysokou odbornou náročností (státní správa v zaměření na zahraniční věci a na EU, diplomacie, působení v unijních institucích).

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 2. – 31. 5. 2021)

Přijímací zkouška se koná v jednom dni v období mezi 7. - 25. 6. 2021. Uchazeč je o termínu přijímací zkoušky vyrozuměn e-mailem alespoň 7 dnů předem.

Kritéria hodnocení

Kritéria a součásti přijímací zkoušky jsou uvedeny ve Vyhlášených podmínkách přijímacího řízení https://www.law.muni.cz/dokumenty/53595


Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Informace o studiu

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Mezinárodní a evropské právo? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info