Teorie práva

Iurisprudentia est notitia boni et aequi (Právní věda je znalost o dobrém a spravedlivém). Ulpianus, Digesta

Co se naučíte

Cílem studijního programu Teorie práva je poskytnout ucelený pohled na teoretické otázky právní vědy a rozvinutí a prohloubení předpokladů pro samostatnou vědeckou a pedagogickou práci v oboru teorie práva a dalších oblastech právní vědy osvojením si tvořivého právně teoretického přístupu k právním jevům a schopnosti analytického a syntetizujícího pohledu na obecné i speciální otázky v oblasti právní teorie i právní praxe. Studenti si prohloubí znalost právních pojmů, právních kategorií, právních institutů a právních jevů přesahujících jednotlivá odvětví pozitivního práva. V návaznosti na tradičního právně filosofického myšlení si osvojí současné přístupy a trendy v právně teoretickém a právně filosofickém myšlení a kritický pohled na právní oblast a její sociální kontext. Součástí studia je i zvládnutí metodologických otázek právní vědy a osvojení si základů vědecké práce a akademického psaní.

Praxe

Praxe není povinnou součástí studia.

Chcete vědět víc?

https://www.law.muni.cz/content/cs/pro-uchazece/doktorske-studium/

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu jsou profilováni k odborné práci v oblasti právní vědy, výzkumu, legislativy, soudnictví a v dalších oblastech, kde je zapotřebí hlubokého právně teoretického základu. Mohou se uplatnit i v řadě dalších profesních oblastí, které vyžadují kvalifikovanou interpretaci a aplikaci právních předpisů, v poradenské činnosti, ve státní správě a ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách a v pedagogické práci na středních školách.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška se koná v jednom dni v období mezi 7. - 25. 6. 2021. Uchazeč je o termínu přijímací zkoušky vyrozuměn e-mailem alespoň 7 dnů předem.

Kritéria hodnocení

Kritéria a součásti přijímací zkoušky jsou uvedeny ve Vyhlášených podmínkách přijímacího řízení https://www.law.muni.cz/dokumenty/53600

Školitelé

Studijní program nemá evidovány žádné školitele.

Informace o studiu

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Spolupracující instituce
  • Akademie věd ČR
  • Ústav státu a práva AV ČR
Oborová rada a oborové komise

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info