Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Základním cílem vzdělávání v oboru Učitelství odborných předmětů pro střední školy je připravit plně kvalifikovaného učitele odborných předmětů disponujícího potřebnými vědomostmi a dovednostmi z příslušného oboru a oborové didaktiky. Dále vytvořit postoj k dalšímu samostudiu v rámci profesního celoživotního vzdělávání. Obsahem navazujícího magisterského studia je syntéza nabytých odborných znalostí a tvorba znalostí a dovedností v příslušné oborové didaktice. Odborné znalosti jsou dále rozšířeny. Oborová didaktika se soustřeďuje se na problematiku základních didaktických znalostí.

Úspěšný absolvent je schopen

 • použít komplexní a systematicky strukturované oborové vědomosti a dovednosti v odborném předmětu;
 • použít základní vědomosti a dovednosti z didaktiky;
 • mít dostatečné kompetence k výkonu profese učitele na střední odborné škole.

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele odborných předmětů na střední škole. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních institucích.

Absolventi fakulty v číslech

85 %

)

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

)

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

)

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Informace o předepsané přijímací zkoušce jsou součástí podmínek přijetí ke studiu.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria přijetí ke studiu pro rok 2021/2022

Oborové zkoušky

Pedagogika a psychologie

ZÁKLADNÍ POPIS TESTU

 • test proběhne online
 • 40 otázek
 • 45 minut
 • 4 možné odpovědi
 • 1 správná odpověď
 • správná odpověď = 1 bod
 • chybná odpověď = -0,25 bodu
 • bez odpovědi = 0 bodů
 • maximální bodový zisk = 40 bodů
 • hranice úspěšnosti = 15,00 bodů
 • zisk < 15,00 bodů = neúspěch u zkoušky
 • každá úloha bude zobrazena jedenkrát, po uložení se zobrazí následující
 • v testu se není možné vracet a opravovat odpovědi
 • test bude administrován v rámci Informačního systému MU
 • test bude dozorován pomocí aplikace MS Teams
 • z celého průběhu zkoušky vč. úvodní prezentace bude pořízen audiovizuální záznam

Další informace k přípravě na zkoušku

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství odborných předmětů pro střední školy


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia Magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk

Termíny přihlášek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info