Podniková informatika

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Je pro vás teoretická informatika příliš odtržená od reálného světa a rádi byste ji propojili s potřebami podniků a organizací? Zajímalo by vás, jak mají informační systémy sloužit podnikům a pomáhat jim v dosahování jejich cílů? Právě propojení informatiky se světem podniků zde nabízíme.

V rámci studia prohloubíte své znalosti získané z bakalářského studia tím, že se více zaměříte na komplexnější a obecnější problémy. Díky tomu lépe a hlouběji pochopíte souvislosti a kontext podnikové informatiky. Hlubší teoretické znalosti vám pak poskytnou trvalejší hodnotu, protože teorie v oblasti podnikové informatiky nezastarává tak rychle, jako znalost konkrétních technologií a postupů, které se s technickým pokrokem velmi dynamicky mění.

Budete studovat tři skupiny předmětů. První skupinu tvoří předměty z oblasti podnikového hospodářství. Druhou skupinu tvoří předměty z oblasti aplikované informatiky. Ty jsou vybrány tak, aby vám poskytly potřebné znalosti pro řešení problémů, které se týkají aplikace informačních systémů a informačně-komunikačních technologií (IS/ICT). Třetí skupinu tvoří kurzy, které integrují znalosti získané z obou oblastí a jsou tak jádrem celého oboru.

Po absolvování studia se uplatníte na jakékoliv pozici, pro niž je třeba nejen chápat fungování IS/ICT, ale také rozumět podnikovým procesům a dokázat obě tyto oblasti propojit.

Je studium programu pro vás?

  • Zajímáte se o to, jak se počítače, počítačové sítě a obecně informační a komunikační technologie využívají v reálném životě? Jak pomáhají podnikům dosahovat jejich cílů v tržním prostředí?
  • Chcete se naučit přistupovat k řešení problémů analyticky a z nadhledu?
  • Zajímá vás nejen programování, ale i to, jak software funguje v praxi? Co by jeho uživatelé potřebovali zdokonalit, aby jim software usnadnil práci?
  • Bavilo by vás řídit tým lidí odpovědných za IS/ICT v podniku?
  • Chcete být spojovacím můstkem mezi programátory („ajťáky“) a manažery?

Úspěšný absolvent je schopen

  • rozumět ekonomické stránce IS/ICT, procesu vývoje IS/ICT a vlivu IS/ICT na výkonnost organizací;
  • vybrat vhodné ICT, které budou naplňovat strategické cíle organizace;
  • navrhovat a měnit podnikové procesy a podobu organizací a v návaznosti na to řídit a měnit informační systém podniku.

Další informace

https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/studium/katalog/aktualni/NP_POI.pdf

Uplatnění absolventů

Jako absolvent budete rozumět ekonomické stránce IS/ICT, procesu vývoje IS/ICT i jeho vlivu na výkonnost organizace. Budete umět vybrat vhodné informační a komunikační technologie, které budou naplňovat strategické cíle organizace. Zvládnete navrhovat a měnit podnikové procesy i podobu organizací a v návaznosti na to řídit a měnit informační systém podniku.

Uplatnění najdete zejména jako analytici a konzultanti pro oblast IS/ICT v poradenských společnostech. Dále jako konzultanti prodeje IS/ICT produktů a služeb v podnicích zaměřených na informační a komunikační technologie, nebo jako vedoucí pracovníci v oblasti IS/ICT ve středních a velkých podnicích.

Díky získaným znalostem a dovednostem můžete být zodpovědní za efektivitu i rozvoj IS/ICT ve vztahu k cílům podniku. V neposlední řadě se můžete uplatnit také jako specialisté, kteří se budou věnovat aplikovanému i teoretickému výzkumu problematiky IS/ICT.

„Štúdium mi poskytlo solídny základ pre ďalší rozvoj v oblasti návrhu, nasadzovania a údržby podnikovej informatiky. Veľmi zaujímavou vlastnosťou tejto sféry je jej neustály vývoj a posun dopredu. Jedná sa o komplexnú disciplínu, ktorá vyžaduje znalosti z rôznych oblastí, prax a komunikačné schopnosti. Zanietenie a trpezlivosť sú určite kľúčové a oplatia sa veľmi atraktívnymi príležitosťami.“

Martin Lofaj Martin Lofaj
CRM Consultant, Navertica
;

Absolventi fakulty v číslech

82 %

)

absolventů by znovu studovalo na MU

64 %

)

absolventů mělo práci už v době státnic

27 700 Kč

)

průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Podniková informatika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia Magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk

Termíny přihlášek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info