North-American Culture Studies

Navazující magisterské studium v prezenční formě v anglickém jazyce.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Anglophone and Francophone Area Studies nebo Anglophone and Hispanophone Area Studies). Studium je zpoplatněno částkou 2 500 EUR za akademický rok.

Podat přihlášku

Master's Degree Studies in English 2024/2025 - Autumn 2024
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Jedná se o placený studijní program akreditovaný v angličtině.

Praxe

Semestrální praxe ve veřejné instituci či soukromé firmě zabývající se některým z aspektů severoamerického prostoru v rozsahu minimálně 15 hodin týdně. Seznam organizací, se kterými KAA a URJL spolupracuje, je zvěřejněn na webové stránce Centra severoamerických studií (http://www.phil.muni.cz/wcss/). Těmito organizacemi jsou např. dílčí knihovna American Corner při Moravské zemské knihovně, Expat Centre Brno (zřizovatel je JMK), Central European Association of Canadian Studies, která sídlí na FF MU.

Chcete vědět víc?

https://www.phil.muni.cz/en/studies/study-programmes-in-english

Uplatnění absolventů

Absolvent se uplatní všude tam, kde je třeba kvalitní dvojjazyčné kompetence, a tam, kde se věnuje pozornost problematice kulturních vztahů, jako je otázka jinakosti, sociálního a kulturního vyloučení, migrace a imigrace.

Podmínky přijetí

Jedná se o placený program akreditovaný v angličtině. Školné za akademický rok činí 2500 EUR. Podmínky přijímacího řízení jsou dostupné zde: https://www.phil.muni.cz/en/studies/study-programmes-in-english

Termíny

1. 12. 2023 – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
2 500 EUR
Více informací

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info